Old Asia Maps

Asia - Oxford 1828 - 29.53 x 23
Asia - Perthes 1921 - 26.08 x 23
Asia - Rathbun 1893 - 23 x 35.76
Asia - Robert 1748 - 27.20 x 23
Asia - Sanson 1641 - 32.17 x 23
Asia - Santini 1794 - 32.28 x 23
Asia - Soobshcheniia 1901 - 23 x 50
Asia - Stieler  1885 - 28.42 x 23
Asia - Stieler 1852 - 23 x 26.08
Asia - Streit 1913 - 23 x 27.75
Asia - Tallis 1851 - 23 x 28.83
Asia - Val 1677 - 30.01 x 23