Old Kansas County Maps

Trego County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.37
Wabaunsee County Kansas - Everts 1887 - 23 x 35.29
Wallace County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.69
Washington County Kansas - Everts 1887 - 23 x 41.24
Wilson County Kansas - Everts 1887 - 23 x 23.86
Woodson County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.76
Wyandotte County Kansas - Everts 1878 - 38.75 x 23
Wyandotte County Kansas - Hopkins 1887 - 28.88 x 23