Historical Illinois State Maps

Albion Environs Illinois - Longman 1822 - 23 x 29.51
Grand Prairie Tract Illinoi Claimss - USPO 1860 - 23 x 35.59
Illinois - Alden 1886 - 23 x 36.62
Illinois - Asher  1874 - 23 x 32.63
Illinois - Burford 1880 - 23 x 40.73
Illinois - Burr 1834 - 23 x 28.5
Illinois - Burr 1836 - 23 x 32.84
Illinois - Campbell 1850 - 23 x 26.25
Illinois - Colton 1856 - 23 x 27.88
Illinois - Cram 1875 - 23 x 30.5
Illinois - Cram 1888 - 23 x 30.57
Illinois - Cram 1892 - 23 x 29.54