Historical Kentucky State Maps

Ohio Michigan Indiana Kentucky - Mitchell 1877 - 23 x 29.28
Kentucky Railroads - 1905 - 51.61 x 23
Kentucky Road Map - Mendenhall 1900 - 46.91 x 23
Kentucky Barker 1793 - 48.46 x 23