Old Pennsylvania Railroad Maps

Philadelphia and Baltimore Railroad - Trautwine 1853 - 23 x 68
Philadelphia and Reading Railroad - Osborne 1838 - 23 x 68
Philadelphia Railroad Plan 2 - Hoxsie 1858 - 23 x 26.60
Philadelphia Charleston Communication Routes - McClellan 1837 - 23x31
Philadelphia Easton Water Gap Railroad 1852 - 23 x 24
Philadelphia Wilmington Baltimore Railroad 1850 - 23 x 74