Old Vermont Topographic Maps

Equinox Vermont Quad - USGS 1900 - 23 x 30.94
Randolf Vermont Quad - USGS 1926 - 23 x 31.05
Rutland Vermont Quad - USGS 1893 - 23 x 31.05.94
Wallingford Vermont Quad - USGS 1893 - 23 x 30.77