Old Kansas County Maps

Neosho County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.47
Ness County Kansas - Everts 1887 - 23 x 25.55
Norton County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.94
Osage County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.39
Osborne County Kansas - Everts 1887 - 23 x 36.52
Ottawa County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.99
Pawnee County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.10
Phillips County Kansas - Everts 1887 - 23 x 25.00
Rawlins County Kansas - Everts 1887 - 23 x 28.47
Republic County Kansas - Everts 1887 - 23 x 27.16
Riley County Kansas - Everts 1887 - 23 x 36.15
Rooks County Kansas - Everts 1887 - 23 x 26.09