Old Missouri City Maps

Cape Girardeau Cape Girardo Missouri - Collot 1796 - 23 x 31.03
St Lewis Missouri French Camp - Collot 1796 - 23 x 30.89
New Madrid Missouri - Collot 1796 - 23 x 31.72
St Louis Missouri - Twichel 1844 - 23 x 30
St Louis Missouri - Colton 1855 - 23 x 3000
St Joseph Missouri - Rand McNally 1892 - 23 x 3494